برای رفتن روی صحنه چقدر باید پول هزینه کرد؟

📚تحلیل هفته: رابطه موسیقی و پول!! 📌برای روی صحنه نواختن چقدر باید هزینه ک…
۱۳۹۶-۰۶-۳۰/توسط بیدل

اوضاع نا به سامان تدریس موسیقی در ایران

📚تحلیل هفته: تدریس موسیقی 📌اوضاع نابه سامان تدریس موسیقی در ایر…
۱۳۹۶-۰۶-۳۰/توسط بیدل

مسیر غیر شفاف پیشرفت در آواز ایرانی

📚تحلیل هفته: مسیر پیشرفت در آواز ایران 📌مسیر غیر شفاف پیشرف…
۱۳۹۶-۰۶-۳۰/توسط بیدل

فرهنگنامه موسیقی-دانگ ، گام کروماتیک

📝 گام کروماتیک: گامی که فقط از فواصل نیم پرده تشکیل و نوشته می شود…
۱۳۹۶-۰۶-۳۰/توسط بیدل

فرهنگنامه موسیقی – کما، گام ها، کله فریاد

📝کما: فیزیک دان ها فاصله پرده را به 9 قسمت می کنند و هر یک از آن…
۱۳۹۶-۰۶-۳۰/توسط بیدل

فرهنگنامه موسیقی – موسیقی دانان ایران باستان

📝موسیقی دانان ایران باستان: 🔸باربَد نامورترین موسیقی‌دان، شاعر، بربت …
۱۳۹۶-۰۶-۳۰/توسط بیدل

فرهنگنامه موسیقی- کروماتیک,سنتور کروماتیک، آکورد،اورتور

📝 کروماتیک: ریشه لغوی کروماتیک به کلمه ای یونانی به نام کروما …
۱۳۹۶-۰۶-۰۲/توسط بیدل

نحوه صحیح ابراز علاقه به بزرگان موسیقی

📚ابراز علاقه به بزرگان موسیقی 📌 نحوه صحیح ابراز علاقه به بزرگ…
۱۳۹۶-۰۶-۰۲/توسط بیدل

فرهنگنامه موسیقی – کلید در موسیقی

📝کلید در موسیقی: کلید علامتی است که معرف نت ها است. کلید در …
۱۳۹۶-۰۶-۰۲/توسط بیدل

فرهنگنامه موسیقی – تفاوت پیش پرده خوانی و روحوضی

📖 تفاوت موسیقی پیش پرده خوانی و موسیقی روحوضی: محمد منتشری: شما حتما ب…
۱۳۹۶-۰۶-۰۲/توسط بیدل

اخلاق در هنر- بخش دوم: رابطه هنرجو با استاد

📚تحلیل هفته - اخلاق در هنر 📌آداب هنرجویی - بخش دوم و پایانی …
۱۳۹۶-۰۶-۰۲/توسط بیدل

فرهنگنامه موسیقی – کرمانجی، رپراتوار، کشور خانم

📚فرهنگنامه موسیقی 📖- کرمانجی: موسیقی کردی شمال خراسان را موسیقی کرمانج…
۱۳۹۶-۰۶-۰۲/توسط بیدل
بارگذاری موارد بیشتر